lifestyle

3 berichten

Iphone six

Iphone 6

Apple IWatch
Apple IWatch

Is it a phone? Is it art? Is the status? It’s a gadget? Last Tuesday the 9th september Apple had another coming out day. Because you cannot manage your life with the Iphone as multi-tool any longer nowadays, Apple also came with a new device, namely a smartwatch. This will I guess going to be called IWatch. Samsung already has a  smartwatch so Apple is not really setting a trend. The unique selling point of this gadget is health. With the built-in pedometer and heart rate monitor, blood pressure and other sensors that register the movements of the body, it can give a complete picture of your health and fitness.

Knight Rider
Knight Rider

I cannot do anything about it, but I get a 80’s picture in my head. Then a smartwatch was also used in the context of health, and more specifically in the context of survival. I think health is partly a choice. We cannot control everything because we depend on genetic imperfections. In any case, there is the inevitable planned end of each life. But you can decide yourself whether you eat an Apple every day, or a cooky. Nobody is obligated to smoke. A glass of wine a day is enough. Move a lot or just sit around, these are matters that you more or less control yourself. I can hardly imagine I can be urged by such a watch to show desirable behavior.

It seems that the children who are born now will life for 90 to 100 years. In such a case, I would not look forward to focusing on health. If we keep the same pattern as the current, I foresee reasons to want to terminate prematurely. Suppose you are studying, depending on how the wind blows in your country, to 23rd or 27th scholarship and you may retire around 68. Then you are left with at least 50 years. In those 50 years you need to survive 50 Apple big surprise shows. The Iphone 97 is launched, the camera is again just a little and the processor just slightly faster. Thta’s what you have been waiting for so of course, without further reflection once again you pull 500,-euro from the pocket. Because you do, you should also update your fully Apple integrated household, extending your watch, your tablet, your computer, your tv and your laptop.

Apple is a lifestyle. I have people around me who swear by Apple and dismiss everything else  as inferior, cheap material. Apple proves to have a very well equipped marketing department. And it must be said, a good design club. Too bad that national Dutch pride is less proficient in the Philips soft side, otherwise one of these days we would have the launch of the Video 2029 system. In all events it is clear the Iphone 6 is not my cup of tea. Just give me a trip to the Bahamas, just as healthy.

50 tinten grijs

Grijs haar

is één van de meest verafschuwde  toekomstbeelden van de mens en dan met name van de vrouw. Mannen met grijs haar zijn sexy en mooi. Grijs haar staat gedistingeerd bij mannen. Bij vrouwen betekent grijs haar ongeveer dat je afgedankt wordt in het grijze archief en min of meer onzichtbaar wordt.
grijs_jamieVandaar dat wij vrouwen er alles aan doen om grijs haar te voorkomen, te genezen of te camoufleren. Met voorkomen ben je meestal nog niet bezig als je nog geen grijs haar hebt. Anders zou je niet roken, zorgen dat je nooit stress had en eventueel vitamine B12 slikken. Sommigen zijn er van overtuigd dat dit, over het algemeen volkomen natuurlijke proces, omgekeerd kan worden. Dat deze aandoening, natuurlijk genezen kan worden. Mocht je nog in het beginstadium zitten is het uittrekken van de grijze haren wellicht ook nog een remedie.

De meesten houden het bij camoufleren. Ook ikzelf ben hier druk doende mee geweest, maar na verloop van tijd begint de sleet er op te komen. Je haar verven is kostbaar (Kruidvat) tot heel kostbaar (kapper) en als je het zelf doet ook nog een heel gedoe.  Op een gegeven moment neemt de effectiviteit van het verven schrikbarend af. Toen de eerste grijs haar binnen een week van de voorgaande verfbeurt zichtbaar was, was ik er klaar mee.

Ik ga nu voor all natural. Hiervoor moet ik wel een periode van onbestemdheid door. Hoewel ik mijn haar zwart verfde, is het deel van het haar wat noggrijs-haar-kapsels13-239x300 verfresten bevatte in Brazilië tot bijna oranje gekleurd. Nu loop ik als een soort peper, zout en paprikapoeder mix door het leven. Een groot voordeel van dit (verschrikkelijke) natuurlijke ouder-worden-proces, is dat de structuur van de haren nogal weerbarstig wordt, waardoor ik nu ineens de altijd zo gewenste krullen heb!

grijs_yasmina

Het lijkt er op dat steeds meer vrouwen, net als ik, het gehad hebben met het oude cultuurbeeld, dat vrouwen geen grijs haar mogen vertonen. Want grijs haar is niet alleen onderdeel van het ouder worden, wat ik in elk geval met alle kracht die ik in me heb, zou willen voorkomen. Het is ook onderdeel van wat wij plachten niet sexy en niet mooi te vinden. En dat laatste beeld is zoals we weten te veranderen, want net nu ik met behulp van IPL mijn okselharen heb weten te beteugelen, is het ineens weer hip om deze lekker te laten groeien. Ik zou willen roepen vrouwen ter wereld verenigt u and let it show, mooi grijs is niet lelijk!

Iphone 6

Apple IWatch
Apple IWatch

Is het een telefoon? Is het kunst? Is het status? Is het een gadget? Afgelopen dinsdag de 9e september had Apple weer een coming out day. Omdat je het met de Iphone als multitool niet meer red tegenwoordig, kwam Apple ook met een nieuw apparaat, namelijk een smartwatch. Deze zal natuurlijk IWatch gaan heten. Er bestaan al smartwatches van Samsung bijvoorbeeld, dus Apple zet nu niet direct een trend, maar het unique selling point van dit gadget is gezondheid. Met de ingebouwde stappenteller, bloeddruk- en hartslagmeter en andere sensoren die de bewegingen van het lichaam registreren kan het een compleet beeld van je gezondheid en fitness geven.

Knight Rider
Knight Rider

Ik kan er niks aan doen, maar ik krijg er zo’n beeld bij uit de jaren ’80. Toen werd er ook een smartwatch gebruikt in het kader van gezondheid, en meer specifiek nog in het kader van overleven. Volgens mij is gezondheid gedeeltelijk een keuze. We hebben niet alles in de hand, gezien we afhankelijk zijn van genetische onvolkomenheden. Sowieso is er het onvermijdelijke geplande einde van elk leven. Maar of je elke dag een appel eet, of een koek kun je zelf bepalen. Niemand wordt verplicht tot roken. Een glaasje wijn per dag is genoeg. Veel bewegen of veel zitten, het zijn zaken die je min of meer in de hand hebt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik door zo’n horloge aangespoord kan worden tot wenselijk gedrag.

Het schijnt trouwens dat de kinderen die nu geboren worden vanzelf 90 tot 100 jaar oud worden. Ik zou in zo’n geval wel uitkijken om op gezondheid te focussen. Als we hetzelfde patroon aanhouden als het huidige, voorzie ik redenen om voortijdig te willen beëindigen. Stel je studeert, afhankelijk van hoe de wind waait in studiebeurzenland, tot je 23e of 27e en je mag rond je 68e met pensioen. Dan blijven er minimaal 50 jaar over. In die 50 jaar moet je 50 Apple grote verrassingsshows zien door te komen. De Iphone 97 wordt gelanceerd, de camera is weer net iets beter en de processor weer net iets sneller. Daar zat je op te wachten, dus trek je uiteraard, zonder verder nadenken wederom 500,- euro uit de pocket. Omdat je volledig Apple geïntegreerd bent, moet je ook je horloge, je tablet, je computer, je tv en je laptop upgraden tegen vergelijkbare kosten.

Apple is een lifestyle. Ik heb mensen om mij heen die zweren bij Apple en al het andere afdoen als inferieur, goedkoop materiaal. Apple bewijst hiermee een zeer goed geoutilleerde marketingafdeling  te hebben. En het moet gezegd, een goede designclub. Jammer dat nationale trots Philips wat minder bedreven is in de softe kant, anders hadden we een dezer dagen de lancering van het Video 2029 systeem gekend. Afin het moge duidelijk zijn de Iphone 6 is aan mij niet besteedt, doe mij maar een tripje naar de Bahama’s, net zo gezond.